Aktualności

12 lut 2018

Stanowisko Rady Miasta Bydgoszczy upamiętniające zasługi Leona Janty - Połczyńskiego

 28 stycznia 2018 z inicjatywy Senatora Andrzeja Kobiaka, Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła stanowisko upamiętniające rolę Leona Janty - Połczyńskiego w powrocie Miasta Bydgoszczy do Macierzy w roku 1920. Treść dokumentu znajduje się poniżej:

Rada Miasta Bydgoszczy upamiętnia rolę Leona Janty Połczyńskiego w powrocie Miasta Bydgoszczy do Macierzy w roku 1920.

Rada Miasta Bydgoszczy z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 98 rocznicy włączenia Bydgoszczy w granice Rzeczypospolitej, postanawia uroczyście upamiętnić zasługi Leona Janty Połczyńskiego, dzięki którym nasze miasto, wraz z całym Pomorzem Nadwiślańskim, zostało przyłączone do istniejącego już od 1918 roku Państwa Polskiego. 

Leon Janta Połczyński, ziemianin wywodzący się spod Tucholi, działacz niepodległościowy w czasie zaborów, współtworzył Radę Ludową w Gdańsku, która przygotowywała powstanie zbrojne na Pomorzu, na wypadek niekorzystnych, również dla Bydgoszczy, rozstrzygnięć Konferencji Pokojowej w Paryżu. Tam zapadały decyzje dotyczące przyszłych granic Polski. Zgodnie z tezami prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Thomasa Woodrowa Wilsona,  w 13 punkcie dotyczącym Polski, głównym kryterium powstałych granic miała być liczba mieszkańców danej narodowości. Dzięki działaniom dyplomatycznym Janty Połczyńskiego, jego osobistym relacjom z dyplomatami amerykańskimi, w ostatecznym raporcie kryteria rozszerzono o poczucie patriotyzmu grup narodowościowych, ich siły ekonomicznej, przywiązania do kultury. Ta poprawka umożliwiła w sposób jednoznaczny przypisanie Bydgoszczy do Polski.

Uroczyste przyłączenie Bydgoszczy do macierzy miało miejsce 22 stycznia 1920 roku na Starym Rynku w obecności oficerów wojsk Ententy. Dowódca wojsk polskich generał Józef Dowbor-Muśnicki ogłosił, że Bydgoszcz jest od tej chwili miastem polskim i przekazał jurysdykcję nad miastem Leonowi Janta Połczyńskiemu, przedstawicielowi rządu Rzeczypospolitej.

Tego dnia wieczorem podczas rautu w Hotelu Pod Orłem, Leon Janta Połczyński ogłosił włączenie w granice administracyjne miasta przedmieść oraz włączenie Bydgoszczy do Województwa Wielkopolskiego. Spotkało się to z dużym aplauzem polskiej części mieszkańców miasta.

W wolnej Polsce Janta Połczyński był senatorem dwóch kadencji i ministrem rolnictwa w pięciu rządach. Odznaczany najwyższymi odznaczeniami polskimi i zagranicznymi, w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju II Rzeczypospolitej. Wielokrotnie gościł w Bydgoszczy, w naszym mieście odbył się ślub jego syna.

W czasie II wojny światowej ukrywał się przed Niemcami, po wojnie komuniści ogłosili go wrogiem ludu. Majątek Janta Połczyńskich pod Tucholą został zagrabiony przez Państwo, on sam miał zakaz zbliżania się do Tucholi na odległość 50 km. Osiadł na Dolnym Śląsku, pracował, aktywnie do 91 roku życia, jako kustosz w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu nad Odrą. Zmarł w roku 1961, jest pochowany w Raciążu koło Tucholi.

Leon Janta Połczyński należy do najwybitniejszych polskich polityków Pomorza w okresie międzywojennym, jest wielce zasłużony dla Bydgoszczy. Jego zasługi w przyłączeniu naszego miasta do macierzy są ogromne, co Rada Miasta Bydgoszczy upamiętnia niniejszym stanowiskiem.

 

 


   


   powrót...

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×
top