najbliższe posiedzenia: Bieżące posiedzenia Komisji senackich z udziałem Senatora Andrzeja Kobiaka:

- Komisja Kultury i Środków Przekazu: 21 listopada, godz. 9.00. Podczas posiedzenia rozpatrzono ustawę o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,154,1,komisja-kultury-i-srodkow-przekazu.html

 

- Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich: 21 listopada, godz. 9.15. podczas posiedzenia nastąpiło pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.  https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,148,1,komisja-regulaminowa-etyki-i-spraw-senatorskich.html

 

 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×
top