najbliższe posiedzenia: Bieżące posiedzenia Komisji senackich z udziałem Senatora Andrzeja Kobiaka:

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich - 4.01.2022 r.

Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 02 – Kancelaria Sejmu; 03 – Kancelaria Senatu; 11 – Krajowe Biuro Wyborcze; a także plan finansowy Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

Komisja Obrony Narodowej - 5.01.2022

Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 29 – Obrona narodowa; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; pozostałe części budżetowe w zakresie działu 752 – Obrona narodowa, a także plany finansowe: Agencji Mienia Wojskowego; Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×
top