Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji w Senacie chciałbym przedstawić krótkie sprawozdanie z mojej dotychczasowej działalności. Przez ostatnie cztery lata starałem być blisko ludzi i ich spraw. Był to dla mnie niezwykle aktywny okres, gdyż podejmowałem działania na wielu płaszczyznach. Mam jeszcze mnóstwo planów związanych z  moim okręgiem, dlatego postanowiłem ubiegać się o reelekcję. Dziękuję za okazane mi dotąd zaufanie. 

Poniżej przedstawiam Państwu krótkie sprawozdanie z mojej czteroletniej pracy jako Senatora RP. Pod tekstem znajdują się trzy materiały filmowe dotyczące podejmowanej aktywności.

Serdecznie zapraszam do lektury!

 

 

 

Mecenas Kultury

Za promocję kultury w regionie jak i samego regionu oraz organizację wielu przedsięwzięć artystycznych otrzymałem tytuł Mecenasa Kultury. Moja działalność w skrócie obejmowała:

Organizację tzw. Salonu Senatorskiego, w którym uczestniczyli m.in. prof. Jerzy Bralczyk, Michał Ogórek, Marek Michalak, Henryka Krzywonos, Jacek Wójcicki, prof. Janusz Kutta i inni.  W 11 spotkaniach uczestniczyły głównie grupy studentów oraz przedstawiciele kultury       i nauki.

Organizacja 12 koncertów z balkonu Święcickiego (balkon mojego biura). Zaprosiłem już m.in. Jacka Wójcickiego, Roberta Janowskiego, Olgę Bończyk i innych

Organizacja koncertu ,,Sanctus” ku czci św. Jana Pawła II- dotychczas największe przedsięwzięcie artystyczne w bydgoskiej bazylice. Zaprosiłem m.in. Zbyszka Wodeckiego, Alicję Majewską, Włodzimierza Korcza i innych.

Udzieliłem wsparcia finansowego i organizacyjnego 51 projektom artystycznym w swoim okręgu ( festiwale, koncerty, festyny, konkursy, wystawy).

Ufundowałem kilkadziesiąt nagród w konkursach m.in. dla Kół Gospodyń Wiejskich, Studentów UTW, dzieci w konkursach plastycznych.

Objąłem patronat nad 84 wydarzeniami artystycznymi. 

W ramach promocji Borów Tucholskich zorganizowałem także plenery malarskie.

 

 

Na rzecz pracodawców i niepełnosprawnych

W swojej działalności parlamentarnej skupiłem się na wspieraniu zatrudnienia szczególnie osób niepełnosprawnych. Praca to nie tylko kwestia dochodów. To przede wszystkim możliwość rehabilitacji właśnie poprzez zatrudnienie. W swoich wystąpieniach podkreślałem, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce wciąż jest zbyt niski. W dużej mierze trudności interpretacyjne powodowały, że środowiska zatrudniające niepełnosprawnych zniechęcały się do prowadzenia dzałalności w tej formie, przez wzgląd na problemy w prowadzeniu księgowości. Postanowiłem rozwiązywa wszelkie wątpliwości w tej materii. 

W tym celu konieczne były liczne spotkania z przedsiębiorcami- właścicielami Zakładów Pracy Chronionej oraz rozmowy z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na bieżąco udało mi się pozyskać mnóstwo ważnych informacji  związanych m.in. z oceną sytuacji ekonomicznej przy składaniu wniosku o pomoc publiczną na zatrudnienie, udzielaną przez PFRON w formie dofinansowań do wynagrodzeń.

Skierowałem łącznie kilkanaście zapytań do ministra pracy i polityki społecznej,  prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W każdym publicznym oświadczeniu  zawierałem od kilku do kilkunastu szczegółowych pytań.

 

Drogi to mój priorytet

Droga S5. W sprawie budowy drogi szybkiego ruchu S5 w części województwa kujawsko-pomorskiego skierowałem wiele zapytań pisemnych jak i ustnych do dyrektora dróg krajowych i autostrad  oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Przede wszystkim nalegałem na  opracowanie ścisłego kalendarza prac związanych z realizacją budowy drogi,  a przede wszystkim naciskałem na  wariant  z doprowadzeniem drogi S5 do węzła A1 w Nowych Marzach.

Droga S10. O potrzebie budowy drogi S-10 rozmawiałem wielokrotnie osobiście z Premier Ewą Kopacz. Postawiłem na spotkania       i merytoryczne argumenty. No i udało się. Pani Premier telefonicznie zapewniła mnie, że droga powstanie o czym niezwłocznie poinformowałem mieszkańców za pośrednictwem mediów. Dzisiaj już wiemy, że obie drogi na pewno będą. Obecnie pracuję nad inicjatywą zmian w planach inwestycyjnych,  które przyśpieszą dojazd z centrum Bydgoszczy do drogi S10. 

 

W Senacie konkrety

Moje oświadczenia senatorskie skupiały w sobie wiele pytań i zagadnień, a kierowałem je  m.in. w sprawie: oceny sytuacji ekonomicznej przy wnioskowaniu o pomoc publiczną na zatrudnienie udzielaną przez PFRON w formie dofinansowań do wynagrodzeń; projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; dostępu do kultury w estetycznym otoczeniu;  budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Tucholi; planowanych zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; budowy drogi S-5; procedury przekazywania przesyłek z sądów oraz prokuratur do firm; uruchomienia Funduszu Mieszkań na Wynajem w dużych miastach takich jak Łódź, Warszawa, Poznań, Kraków czy Trójmiasto; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego International School of Bydgoszcz; podpisywania umów na rybackie korzystanie z wód i  wiele innych. Swoje wystąpienia w Senacie skupiłem głównie wokół kwestii zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

 

                                                                        Zaangażowany społecznie. Blisko ludzi

Przez cały okres kadencji spotykałem się z interesantami, przedstawicielami różnych organizacji, wielokrotnie interweniowałem w indywidualnych sprawach. Poniżej niektóre z moich działań.

Pomogłem odbudować zniszczony las- przekazałem 50 tysięcy sadzonek dla Nadleśnictwa Osie.

Zostałem Ambasadorem Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Dziecka pn. ,,Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy”. Propagowałem idee kampanii, organizowałem spotkania dla nauczycieli, wolontariuszy z RPD, kolportowałem materiały dla szkół i organizacji etc. Interweniowałem w związku z problemami dzieci i rodzin w okręgu ( problemy z dojazdem do szkoły, wsparcie zakupu wyprawek szkolnych itd.)

Organizowałem i współfinansowałem porady prawne.

Od 10 lat wspieram finansowo tucholskie Stowarzyszenie ,,Via Natura”, w ramach którego m.in. przyznawane są stypendia dla  zdolnych maturzystów ( finansowanie nauki przez pierwszy rok studiów).

Propagowałem w Bydgoszczy i okolicach akcję ,,Dopalacze kradną życie”

Zainaugurowałem i propagowałem akcję na szczeblu lokalnym  ,,Nie składaj broni, złóż petycję”. W związku z nową ustawą senacką poinformowałem mieszkańców o możliwości składania petycji w biurze, udzielaliśmy także pomocy w ich pisaniu.

Wspierałem organizację przyjazdów polskich dzieci z Syberii zapewniając im m.in. wycieczkę do Solca Kujawskiego i Borów Tucholskich przygotowując wyprawki itd.

W ramach Dnia Dziecka co roku  organizowałem różne atrakcje m.in. rejsy tramwajami wodnymi dla  małych pacjentów bydgoskiej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz podopiecznych Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, koncerty i atrakcje na Placu Wolności w Bydgoszczy oraz Tucholi, zaprosiłem także dzieci z domów dziecka do Borów Tucholskich.

Wspierałem i brałem udział w corocznej akcji pn. ,,Pola Nadziei” organizowanej przez Hospicjum im. św. Małgorzaty w Tucholi. Pola Nadziei to program zbiórki funduszy dla osób bardzo chorych.

W ramach Mikołajek 6 grudnia zapraszałem grupy dzieci z domów dziecka jak i szkół podstawowych na imprezy i koncerty w bydgoskim Hotelu Pod Orłem.

W ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zorganizowałem spotkanie dla bydgoskich wolontariuszy z Rzecznikiem Praw Dziecka

Zorganizowałem także spotkanie i konferencję prasową m.in. z Henryką Krzywonos- Strycharską wraz ze sprawozdaniem na temat „Opieki nad dziećmi w żłobkach realizowanej przez samorząd Bydgoszczy i opieki nad dziećmi w przedszkolach realizowanej przez samorząd Tucholi"

Wspierałem co roku aktywnie XII Dzień Ziemi „Zmieniaj nawyki – nie klimat”;

Co roku uczestniczyłem m.in. w kwestach na bydgoskich cmentarzach, zbiórkach funduszy na cele charytatywne, ,,Świątecznej Paczce”, wsparłem także finansowo Fundację ,,Wiatrak”.

 

Przede wszystkim patriota

Uczestniczyłem w bardzo wielu obchodach uroczystości państwowych oraz Mszach św. w intencji Ojczyzny. Jestem przekonany, że wielkie czyny naszych Rodaków potrzebują upamiętnienia. 

Wychodząc z tego założenia udzielałem wsparcia w organizacji konkursów wiedzy nt. regionu i jego historii. Przykładem jest konkurs pn. Ładnie czytam organizowany od 13 lat przez Szkołę Podstawową Towarzystwa Salezjańskiego im. Błogosławionej Laury Vicuna w Bydgoszczy. Wspólnie z placówką staramy się promować lokalny patriotyzm już u najmłodszych poprzez umiejętność pięknego czytania. Brałem udział w każdej edycji Nardowego Czytania polskiej literatury, a na temat samego Paderewskiego zorganizaowałem wykład w Salonie Senatorskim.

                         

   

    Dla sportu

Regularnie wspierałem i wspieram finansowo drużynę ,,senatorek” czyli piłkarek nożnych MLKS Tucholanka/Kobiak Tuchola. Staram się promować żeńską piłkę nożną.
Zorganizowałem kilkanaście turniejów piłki nożnej o Puchar Senatora RP w powiecie tucholskim;
Byłem fundatorem jak i patronem corocznego Biegu św. Huberta w Borach Tucholskich;
Wspierałem Festyn Sportowo- Artystyczny w Główce
Wspierałem coroczny Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet w ramach Dni Borów Tucholskich.

 

 

 

Rozmowa z Senatorem Andrzejem Kobiakiem na temat podejmowanej aktywności w mijającej kadencji- cz.1.

           

Rozmowa z Senatorem Andrzejem Kobiakiem na temat podejmowanej aktywności w mijającej kadencji- cz.

          

Rozmowa z Senatorem Andrzejem Kobiakiem na temat podejmowanej aktywności w mijającej kadencji- cz.3.

 

         

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×
top