Załączniki Opis
załącznik

Oświadczenie z 7 kwietnia 2016 r. do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wdrażania zmian zawartych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

załącznik

Oświadczenie z 20 kwietnia 2016 r. skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie nieprawidłowości i zaniedbań formalnych w procesie orzekania o niezdolności do pracy.

 

załącznik

Oświadczenie z 29 kwietnia 2016 r. skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie możliwości uzyskania odszkodowania dla właścicieli nieruchomości zajętych przez drogi publiczne.

 

załącznik

Oświadczenie skierowane do 12 maja 2016 r. do Ministra Zdrowia w sprawie stanowiska Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy dotyczacego wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

 

załącznik

Oświadczenie z 9 czerwca 2016 r. skierowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czynników powodujących wątpliwości dotyczące orzecznictwa o niezdolności do pracy.

 

 

załącznik

Oświadczenie z 7 lipca 2016 r. skierowane do Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wniosku o uzyskanie środków z PO "Infrastruktura i Środowisko" na realizację zadania "Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy".

 

załącznik

Oświadczenie z 7 lipca 2016 r. skierowane do Ministra Środowiska w sprawie obaw właścicieli stawów wielkopowierzchniowych w związku z planami wprowadzenia opłat za pobór i zrzut wody na potrzeby chowu i hodowli ryb.

załącznik

Oświadczenie z 21 października 2016 r. skierowane do Marszałka Senatu RP w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza.

załącznik

Oświadczenie z 1 lutego 2017 r. skierowane do Prezesa PFRON-u oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w sprawie wątpliwości dot. obliczania przez przedsiębiorców kwoty ulg we wpłatach na PFRON. 

załącznik

Oświadczenie z 3 marca 2017 r. skierowane do Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Prezesa UOKiK i Prezesa PFRON w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wykazywania stanów zatrudnienia u pracodawcy wnioskującego o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

załącznik

Oświadczenie z 16 marca 2017 r. skierowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa PFRON w sprawie zasad obliczania kwoty obniżenia wpłat na PFRON zgodnie z treścią art. 22 ust. 8 i ust. 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ×
top